AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The Prime Minister failed to explain the cause of the economic crisis, he did not offer any solutions.

  • A. Although the Prime Minister explained the cause of the economic crisis, he failed to offer any solutions.
  • B. Not only did the Prime Minister explain the cause of the economic crisis, but he also offered solutions.
  • C. The Prime Minister offered some solutions based on the explanation of the cause of the economic crisis.
  • D. The Prime Minister didn’t explain the cause of the economic crisis, nor did he offer any solutions.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Câu phủ định

  Giải thích:

  Thủ tướng không giải thích được nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế, ông không đưa ra bất kỳ giải pháp nào.

  A. Mặc dù Thủ tướng giải thích nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế, ông đã không đưa ra bất kỳ giải pháp nào. => sai

  B. Thủ tướng không chỉ giải thích nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế, mà ông còn đưa ra giải pháp. => sai

  C. Thủ tướng đưa ra một số giải pháp dựa trên giải thích nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế. => sai

  D. Thủ tướng đã không giải thích về nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế, ông cũng không đưa ra bất kỳ giải pháp nào. => đúng

  Chọn D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>