AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word "conquered" in the last paragraph is closest in meaning to ______________.

  • A. controlled
  • B. diagnosed
  • C. transmitted
  • D. caused

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ “conquered” ở đoạn cuối gần nghĩa nhất với? A. kiểm soát B. chẩn đoán C. truyền D. gây ra

  Chọn A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>