AMBIENT
 • Câu hỏi:

  How on earth could they do away with a lovely old building like that and put a car park there instead?

  • A. keep
  • B. destroy
  • C. decrease
  • D. upgrade

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Từ đồng nghĩa

  Giải thích:

  do away with: phá huỷ

  A. keep (v): giữ

  C. decrease (v): giảm

  => do away with = destroy

  B. destroy (v): phá huỷ

  D. upgrade (v): nâng cấp

  Tạm dịch: Làm sao họ có thể phá huỷ một toà nhà cũ đáng yêu như thế để thay bằng một bãi đỗ xe?

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>