YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Standing on top of the hill, ____________________.

  • A. people have seen a castle far away
  • B. lies a castle in the middle of the island
  • C. a castle can be seen from the distance
  • D. we can see a castle in the distance

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Câu rút gọn

  Giải thích:

  Câu đầy đủ: When we stand on top…

  Đối với câu có 2 mệnh đề đồng chủ ngữ (we) , ta có thể lược bỏ bớt một mệnh đề. Trong câu trên, khi rút gọn, ta bỏ “when”, bỏ chủ ngữ “we”, động từ chuyển sang dạng Ving khi mệnh đề mang nghĩa chủ động. Tạm dịch: Đứng ở trên đỉnh đồi, chúng ta có thể nhìn thấy lâu đài ở xa.

  Chọn D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA