YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The play lasted two hours with a/an ________ of 15 minutes between part one and part two.

  • A. interval
  • B. pause
  • C. stop
  • D. interruption

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  A. interval (n): lúc nghỉ                                B. pause (n): sự tạm ngừng

  C. stop (n): sự dừng lại                                D. interruption (n): sự ngắt quãng

  Tạm dịch: Trò chơi diễn ra 2 tiếng với 15 phút nghỉ giữa phần 1 và phần 2.

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA