AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word "This" in paragraph 3 refers to __________________.

  • A. the possible war
  • B. the cash crop planting
  • C. the serious shortage
  • D. the demand for water

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ “this” ở đoạn 3 nói tới?

  A. chiến tranh có thể xảy ra

  C. sự thiếu hụt nghiêm trọng

  B. trồng hoa màu

  D. nhu cầu về nước

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>