AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế bào khác là vì  

  • A. nếu không có thể truyền thì gen không thể tạo ra sản phẩm trong tế bào nhận.
  • B. nếu không có thể truyền thì gen có vào được tế bào nhận cũng không thể nhân lên và phân li đồng đều về các tế bào con khi tế bào phân chia.
  • C. nếu không có thể truyền thì gen cần chuyển sẽ không chui vào được tế bào nhận.
  • D. nếu không có thể truyền thì khó thu được nhiều sản phẩm của gen trong tế bào nhận.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>