AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở sinh vật nhân thực,

  • A. phần lớn các gen có vùng mã hóa không liên tục.
  • B. các gen đều có vùng mã hóa không liên tục.
  • C. các gen đều có vùng mã hóa liên tục.
  • D. phần lớn các gen có vùng mã hóa liên tục.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA