AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số người bị bệnh Đao do thừa 1 NST số 21 thường nhiều hơn số người bị các bệnh do thừa 1 NST ở các cặp khác là do 

  • A. có thể NST số 21 có nhiều gen hơn các NST khác.
  • B. sự không phân li NST số 21 có thể xảy ra với tần số cao hơn.
  • C. sự thụ tinh của giao tử mang 2 NST số 21 xảy ra với tần số cao hơn.
  • D. các rối loạn liên quan đến các NST khác có thể gây chết thai nhiều hơn trước khi sinh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>