AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các mạch đơn mới được tổng hợp khi nhân đôi ADN hình thành theo chiều

  • A. 5’ đến 3’.       
  • B. 3’ đến 5’.       
  • C. tháo xoắn của ADN.        
  • D. của mạch khuôn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>