AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loại đột biến gen phát sinh do bắt cặp nhầm giữa các nuclêôtit không theo nguyên tắc bổ sung khi ADN tự nhân đôi là

  • A. thay thế 1 cặp nuclêotit.  
  • B. mất 1 cặp nuclêotit. 
  • C. thêm 1 cặp nuclêotit.               
  • D. thêm hoặc mất 1 cặp nuclêotit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>