RANDOM
 • Câu hỏi:

  Ở gà, gen trội B quy định lông vằn, gen b quy định lông không vằn nằm trên NST X. Để có thể sớm phân biệt trống và mái khi gà mới nở bằng tính trạng này, người ta phải thực hiện phép lai nào sau đây giữa các gà bố mẹ ?

  • A. XBXb   x   XbY.                               
  • B. XbXb   x  XBY.
  • C. XBXB   x  XbY.
  • D. XBX  x  XBY.         

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>