YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo Menđen, bản chất của qui luật phân li độc lập là

  • A. các cặp tính trạng di truyền độc lập.
  • B. các cặp nhân tố di truyền phân li độc lập trong giảm phân.
  • C. các cặp tính trạng di truyền riêng rẽ.
  • D. sự tổ hợp chéo giữa các cặp tính trạng tạo thành biến dị tổ hợp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>