AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính đặc hiệu của mã di truyền là 

  • A. mỗi bộ ba mã hóa chỉ mã hóa 1 loại axit amin nhất định.
  • B. mỗi loại mARN chỉ tổng hợp được một loại prôtêin.
  • C. mỗi loại phân tử tARN có thể mang nhiều loại axit amin khác nhau.
  • D. mỗi loại axit amin chỉ được mã hóa bởi một bộ ba mã hóa nhất định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA