AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm chung của hiện tượng hoán vị gen và phân li độc lập là

  • A. làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp.
  • B. các gen không alen phân li cùng nhau trong giảm phân.
  • C. làm xuất hiện biến dị tổ hợp.
  • D. các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>