AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loại đột biến thường có lợi nhất cho thực vật là  

  • A. đột biến lặp đoạn.
  • B. đột biến đa bội.          
  • C. đột biến lệch bội.           
  • D. đột biến gen.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>