AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng di truyền chéo liên quan đến trường hợp nào sau đây ?

  • A. Gen nằm trên NST Y.                 
  • B. Gen nằm trên nhiễm sắc thể thường.
  • C. Gen nằm trên NST X.                 
  • D. Gen nằm ở tế bào chất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>