YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điều nào dưới đây là không đúng khi nói về di truyền ngoài nhiễm sắc thể ?

  • A. Di truyền tế bào chất được xem là di truyền theo dòng mẹ.
  • B. Di truyền tế bào chất không có sự phân tính ở thế hệ sau.
  • C. Mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất.
  • D. Không phải mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>