YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Yến mạch dạng tứ bội có 28 nhiễm sắc thể. Dạng yến mạch trồng trọt phổ biến là dạng lục bội có số nhiễm sắc thể là

  • A. 56
  • B. 42
  • C. 14
  • D. 168

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA