AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong trường hợp trội hoàn toàn, khi lai giữa 2 bố mẹ thuần chủng khác nhau 1 cặp tính trạng tương phản rồi sau đó cho F1 tự thụ phấn, theo lí thuyết ở F2 sẽ xuất hiện tỉ lệ phân tính

  • A. 1 : 1 :1 :1
  • B. 3 : 1     
  • C. 1 : 2 : 1    
  • D. 1 : 1     

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>