YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm của Moocgan ở ruồi giấm, cho các ruồi thuần chủng mình xám, cánh dài lai với mình đen, cánh cụt thu được Ftoàn ruồi mình xám, cánh dài. Tiến hành lai phân tích ruồi đực F1, Moocgan đã thu được Fa với kết quả :

  • A. 41,5% xám, cụt : 41,5% đen, dài : 8,5% xám, dài : 8,5% đen, cụt.
  • B. 50% xám, cụt  : 50% đen, dài.
  • C. 50% xám, dài : 50% đen, cụt.
  • D. 41,5% xám, dài : 41,5% đen, cụt : 8,5% xám, cụt : 8,5% đen, dài.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>