AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đột biến mất đoạn NST thường dẫn đến

  • A. gây chết hoặc làm giảm sức sống của cơ thể.
  • B. tăng cường sự sai khác giữa các nòi trong cùng một loài.
  • C. tăng cường sự biểu hiện của tính trạng.
  • D. giảm sự biểu hiện của tính trạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>