AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để tạo ra lượng lớn những giống cây trồng có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen, người ta sử dụng phương pháp

  • A. chọn dòng tế bào xôma biến dị.
  • B. lai tế bào sinh dưỡng.
  • C. nhân bản vô tính.
  • D. nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>