AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi tiến hành lai giữa hai cơ thể thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản rồi cho các cá thể F1 tự thụ phấn thu được tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 là 9 : 7. Đây là một ví dụ về quy luật di truyền

  • A. phân li độc lập của Menđen.              
  • B. tương tác bổ trợ giữa các gen không alen.     
  • C. phân li của Menđen.
  • D. gen đa hiệu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>