AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loại đột biến gen phát sinh do chất acridin chèn vào mạch mới đang tổng hợp khi ADN tự nhân đôi là

  • A. thay thế 1 cặp nuclêotit cùng loại.         
  • B. mất 1 cặp nuclêôtit. 
  • C. thêm 1 cặp nuclêôtit.           
  • D. thay thế một cặp nuclêôtit khác loại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>