AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thành phần của opêron bao gồm :

  • A. vùng khởi động, vùng vận hành, nhóm gen cấu trúc. 
  • B. gen điều hòa, vùng vận hành, nhóm gen cấu trúc.
  • C. gen điều hòa, vùng khởi động, nhóm gen cấu trúc.
  • D. gen điều hòa, vùng khởi động, vùng vận hành.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>