AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau giữa chọn giống bằng nguồn biến dị tổ hợp và chọn giống bằng cách gây đột biến nhân tạo là

  • A. đối tượng chọn giống là động vật, thực vật và vi sinh vật.
  • B. sử dụng các tác nhân vật lý và hoá học.
  • C. thu được đời con có những đặc điểm tốt như mong muốn
  • D. sử dụng nguồn nguyên liệu là biến dị di truyền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>