AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở ruồi giấm, mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng có gen nằm trên NST X. Cho ruồi cái mắt đỏ thuần chủng giao phối với ruồi đực mắt trắng được F1, cho F1 giao phối với nhau, kết quả thu được ruồi F2 theo lí thuyết là

  • A. 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng.                 
  • B. 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng (toàn ruồi đực).
  • C. 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng (toàn ruồi cái).
  • D. 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng .

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>