AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gen A dài 4080Å bị đột biến thành gen a. Khi gen a tự nhân đôi 1 lần, môi trường nội bào đã cung cấp 2398 nuclêôtit. Đột biến trên thuộc dạng

  • A. mất 1 cặp nuclêôtit.                  
  • B. mất 2 cặp nuclêôtit.
  • C. thêm 2 cặp nuclêôtit.              
  • D. thêm 1 cặp nuclêôtit.       

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA