AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên

  • A. kiểu gen của quần thể.           
  • B. tần số alen của các gen.         
  • C. thành phần kiểu gen của quần thể.
  • D. vốn gen của quần thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>