AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự không phân li của một cặp NST trong giảm phân thường dẫn đến hình thành thể đột biến

  • A. đa bội lẻ.              
  • B. lệch bội.
  • C. dị đa bội.      
  • D. tự đa bội.    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>