RANDOM
 • Câu hỏi:

  Các loài động vật có xương sống từ cá đến người giống nhau nhất ở

  • A. cấu tạo hộp sọ.                      
  • B. vị trí sắp xếp các nội quan.
  • C. môi trường sử dụng ôxi.
  • D. giai đoạn sớm của quá trình phát triển phôi.     

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA