AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giống dâu tằm tam bội được tạo ra từ kết quả của phương pháp

  • A. dùng kĩ thuật cấy gen.             
  • B. gây đột biến nhân tạo rồi chọn lọc.                   
  • C. gây đột biến kết hợp với lai tạo.
  • D. lai giống rồi chọn lọc.                        

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>