AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây là đúng khi nói về mức phản ứng ?

  • A. Tính trạng chất lượng có mức phản ứng rộng.
  • B. Tính trạng số lượng có mức phản ứng hẹp.
  • C. Mức phản ứng di truyền được.
  • D. Mức phản ứng không di truyền được.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>