ADMICRO
VIDEO

Bài tập 12 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 12 tr 11 sách GK Toán 9 Tập 1

Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa:

a)\(\sqrt{2x + 7}\);                         c)  \(\sqrt{\frac{1}{-1 + x}}\)

b) \(\sqrt{-3x + 4}\)                      d) \(\sqrt{1 + x^{2}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

Điều kiện để căn thức có nghĩa đó là biểu thức trong căn không âm, và nếu biểu thức ấy là một phân số thì giá trị mẫu số khác 0 để làm phân số đó tồn tại.

Cụ thể bài 12 như sau:

Câu a:

\(\sqrt{2x + 7}\) có nghĩa khi và chỉ khi:

\(2x + 7\geq 0\Leftrightarrow x\geq \frac{-7}{2}\)

Câu b:

\(\sqrt{-3x + 4}\) có nghĩa khi và chỉ khi:

\(-3x + 4\geq 0\Leftrightarrow 3x\leq 4\Leftrightarrow x\leq \frac{4}{3}\)

Câu c:

\(\sqrt{\frac{1}{-1 + x}}\) có nghĩa khi và chỉ khi 

\(\frac{1}{-1 + x}\geq 0\) mà \(1>0\)\(\Rightarrow \frac{1}{-1+x}>0\) tức là \(-1+x>0\Leftrightarrow x>1\)

Câu d:

\(\sqrt{1 + x^{2}}\)

Vì \(x^2\geq 0\) với mọi số thực x nên \(1+x^2\geq 1>0\). Vậy căn thức trên luôn có nghĩa

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON