YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 13 tr 11 sách GK Toán 9 Tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

a)  \(2\sqrt{a^2}-5a\) với  \(a<0\)             c) \(\sqrt{25a^{2}} + 3a\) với\(a\geq 0\)

b) \(\sqrt{9a^{4}}+3a^2\) ,            d) \(5\sqrt{4a^{6}} - 3a^3\) với a < 0

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

Để rút gọn biểu thức trên của bài 14, ta cần xem xét kĩ lưỡng giá trị của biến là âm hay dương để đưa ra khỏi giá trị tuyệt đối một cách đúng nhất.

Câu a:

\(2\sqrt{a^2}-5a=2|a|-5a\)

Vì \(a<0 \rightarrow |a|=-a\)

Nên \(2|a|-5a=-2a-5a=-7a\)

Câu b:

\(\sqrt{9a^{4}}+3a^2=3|a^2|+3a^2=6a^2\)

Vì \(a^2\geq 0\forall a\epsilon \mathbb{R}\Leftrightarrow |a^2|=a^2\)

Câu c:

\(\sqrt{25a^{2}} + 3a=5|a|+3a=5a+3a=8a\)

Vì \(a\geq 0\Rightarrow |a|=a\)

Câu d:

\(5\sqrt{4a^{6}} - 3a^3=5.2.|a^3|-3a^3=10.(-a)^3-3a^3=-13a^3\)

Vì \(a<0\) nên \(|a^3|=-a^3\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON