ADMICRO
VIDEO

Bài tập 14 trang 7 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 14 trang 7 SBT Toán 9 Tập 1

Rút gọn các biểu  thức sau

\(\begin{array}{l}
a)\sqrt {{{\left( {4 + \sqrt 2 } \right)}^2}} \\
b)\sqrt {{{\left( {3 - \sqrt 3 } \right)}^2}} \\
c)\sqrt {{{\left( {4 - \sqrt {17} } \right)}^2}} \\
d)2\sqrt 3  + \sqrt {{{\left( {2 - \sqrt 3 } \right)}^2}} 
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
a)\sqrt {{{\left( {4 + \sqrt 2 } \right)}^2}}  = |4 + \sqrt 2 | = 4 + \sqrt 2 \\
b)\sqrt {{{\left( {3 - \sqrt 3 } \right)}^2}}  = |3 - \sqrt 3 | = 3 - \sqrt 3 \\
c)\sqrt {{{\left( {4 - \sqrt {17} } \right)}^2}}  = |4 - \sqrt {17} | = \sqrt {17}  - 4\\
d)2\sqrt 3  + \sqrt {{{\left( {2 - \sqrt 3 } \right)}^2}}  = 2\sqrt 3  + |2 - \sqrt 3 |\\
 = 2\sqrt 3  + 2 - \sqrt 3  = \sqrt 3  + 2
\end{array}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 7 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF