YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 9 Unit 8: Celebrations - Lễ kỷ niệm

Dưới đây là nội dung bài giảng Unit 8 Celebrations của chương trình Tiếng Anh lớp 9 được hoc247 biên soạn thông qua 7 phần học cơ bản Getting started, Reading, Speaking, Listening, Writing, Language Focus và Vocabulary bài giảng cung cấp đầy đủ kiến thức, chữa bài tập SGK, các câu hỏi trắc nghiệm để các em có thể tự luyện tập, đối chiếu đáp án, đánh giá năng lực bản thân. Bên cạnh đó hệ thống hỏi đáp đi kèm sẽ giúp các em nâng cao khả năng giải quyết các bài tập khó và tích lũy vốn từ vựng liên quan đến chủ đề lễ kỷ niệm.

AANETWORK
 

 

AANETWORK
OFF