YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 11 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 11 tr 11 sách GK Toán 9 Tập 1

Tính:

a) \(\sqrt{16}.\sqrt{25} + \sqrt{196}:\sqrt{49}\);                    

b) \(36:\sqrt{2.3^2.18}-\sqrt{169}\);

c) \(\sqrt{\sqrt{81}}\);                  

d) \(\sqrt{3^{2}+4^{2}}\).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Bài toán tính giá trị biểu thức chúng ta thực hiện trong căn bậc hai rồi nhân chia trước cộng trừ sau, nhóm các giá trị có thể triệt tiêu nhau hoặc dễ tính toán để giải quyết bài toán số 11 này:

Câu a:

\(\sqrt{16}.\sqrt{25} + \sqrt{196}:\sqrt{49}=4.5+\frac{14}{7}=22\)

Câu b:

\(36:\sqrt{2.3^2.18}-\sqrt{169}\)\(=\frac{36}{\sqrt{2.3^2.3^2.2}}-\sqrt{13}=\frac{36}{18}-13=-11\)

Câu c:

\(\sqrt{\sqrt{81}}\)\(\sqrt{\sqrt{9^2}}=\sqrt{|9|}=\sqrt{9}=3\)

Câu d:

\(\sqrt{3^{2}+4^{2}}=\sqrt{16+9}=\sqrt{25}=5\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON