YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 14 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 14 tr 11 sách GK Toán 9 Tập 1

Phân tích thành nhân tử:

a) \(x^{2} - 3\).                         b) \(x^{2}- 6\) ;

c) \(x^2+2\sqrt{3}x + 3\);         d) \(x^2-2\sqrt{5}x+5\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

Ta biến đổi phép tính các tổng thành các tổng khác có thừa số chung rồi nhóm thích hợp biến thành dạng tích, ở bài toán này, ta chú ý \(a\geq 0\Rightarrow a=\sqrt{a^2}\)

Câu a:

\(x^{2} - 3=x^2-(\sqrt{3})^2=(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})\)

Câu b:

\(x^{2}- 6=x^2-(\sqrt{6})^2=(x-\sqrt{6})(x+\sqrt{6})\)

Câu c:

\(x^2+2\sqrt{3}x + 3=x^2+2.\sqrt{3}.x+(\sqrt{3})^2=(x+\sqrt{3})^2\)

Câu d:

\(x^2-2\sqrt{5}x+5=x^2-2.\sqrt{5}.x+(\sqrt{5})^2=(x-\sqrt{5})^2\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON