ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 12 trang 7 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 12 trang 7 SBT Toán 9 Tập 1

Tìm x để căn thức sau có nghĩa:

\(\begin{array}{l}
a)\sqrt { - 2x + 3} \\
b)\sqrt {\frac{2}{{{x^2}}}} \\
c)\sqrt {\frac{4}{{x + 3}}} \\
d)\sqrt {\frac{{ - 5}}{{{x^2} + 6}}} 
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a.

Ta có \(\sqrt { - 2x + 3} \) có nghĩa khi và chỉ khi: \( - 2x + 3 \ge 0 \Rightarrow  - 2x \ge  - 3 \Rightarrow x \le \frac{3}{2}\)

Câu b.

Ta có \(\sqrt {\frac{2}{{{x^2}}}} \) có nghĩa khi và chỉ khi \(\frac{2}{{{x^2}}} \ge 0 \Rightarrow {x^2} > 0 \Rightarrow x \ne 0\) 

Câu c.

Ta có: \(\sqrt {\frac{4}{{x + 3}}} \) có nghĩa khi và chỉ khi \(\frac{4}{{x + 3}} > 0 \Rightarrow x + 3 > 0 \Rightarrow x >  - 3\)

Câu d.

Ta có: x2 ≥ 0 với mọi x nên x2 + 6 > 0 với mọi x

Suy ra \(\frac{{ - 5}}{{{x^2} + 6}} < 0\) với mọi x

Vậy không có giá trị nào của x để \(\sqrt {\frac{{ - 5}}{{{x^2} + 6}}} \) có nghĩa.

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 7 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)