YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 15 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 15 tr 11 sách GK Toán 9 Tập 1

Giải các phương trình sau:

a) \(x^{2} - 5 = 0\);              b) \(x^{2}-2\sqrt{11}x+11=0\) 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

Áp dụng phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử ở bài 14 trên, ta sẽ giải quyết được bài toán sau bằng việc đưa về phương trình tích AB=0 thì A bằng 0 hoặc B bằng 0 vào bài 15 này

Câu a:

\(x^{2} - 5 = 0\)

\(\Leftrightarrow (x-\sqrt{5})(x+\sqrt{5})=0\)

\(x-\sqrt{5}=0\) hoặc \(x+\sqrt{5}=0\)

Vậy \(x=\pm \sqrt{5}\)

Câu b:

\(x^{2}-2\sqrt{11}x+11=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-2.\sqrt{11}.x+(\sqrt{11})^2=0\)

\(\Leftrightarrow (x-\sqrt{11})^2=0\)

\(\Leftrightarrow x=\sqrt{11}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON