Rút gọn P=cănx−2/x−1 − cănx+2/x+2cănx+1 : (2/x^2−2x+1)

bởi Anh Nguyễn 22/01/2019

\(p=\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-1}-\dfrac{\sqrt{x}+2}{x+2\sqrt{x}+1}:\left(\dfrac{2}{x^2-2x+1}\right)\)với x\(\ge0;x\ne1\)

1 .rút gọn p

2.tính giá trị của p khi x=7-\(4\sqrt{3}\)

3 . tính GTLN của p

Câu trả lời (1)

 • \(P=\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-1}-\dfrac{\sqrt{x}+2}{x+2\sqrt{x}+1}:\dfrac{2}{x^2-2x+1}\)

  \(P=\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-1}-\dfrac{\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}+1\right)^2}.\dfrac{\left(x-1\right)^2}{2}\)

  \(P=\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-1}-\dfrac{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-1\right)^2}{2}\)

  \(P=\dfrac{2\left(\sqrt{x}-2\right)}{2\left(x-1\right)}-\dfrac{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(x-2\sqrt{x}+1\right)\left(x-1\right)}{2\left(x-1\right)}\)

  \(P=\dfrac{2\sqrt{x}-4}{2\left(x-1\right)}-\dfrac{\left(x\sqrt{x}-2x+\sqrt{x}+2x-4\sqrt{x}+2\right)\left(x-1\right)}{2\left(x-1\right)}\)

  \(P=\dfrac{2\sqrt{x}-4}{2\left(x-1\right)}-\dfrac{\left(x\sqrt{x}-3\sqrt{x}+2\right)\left(x-1\right)}{2\left(x-1\right)}\)

  \(P=\dfrac{2\sqrt{x}-4}{2\left(x-1\right)}-\dfrac{x^2\sqrt{x}-x\sqrt{x}-3x\sqrt{x}+3\sqrt{x}+2x-2}{2\left(x-1\right)}\)

  batngo

  bởi Phạm Biển 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan