Bài tập 9 trang 29 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 9 tr 29 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Tính giá trị của biểu thức \(x^2y^3+xy\) tại x=1 và \(y = \frac{1}{2}\)

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\({x^2}{y^3} + xy = {1^2}.{\left( {\frac{1}{2}} \right)^3} + 1\left( {\frac{1}{2}} \right) = 1.\frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{{1 + 4}}{8} = \frac{5}{8}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 29 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 9 trang 29 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Tính giá trị biểu thức \(D = {x^2}\left( {x + y} \right) - {y^2}\left( {x + y} \right) + {x^2} - {y^2} + 2\left( {x + y} \right) + 3\) biết rằng x + y + 1 = 0

  • A. D =0
  • B. D = 3
  • C. D = 2
  • D. D = 1

Được đề xuất cho bạn