Bài tập 9 trang 29 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 9 tr 29 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Tính giá trị của biểu thức \(x^2y^3+xy\) tại x=1 và \(y = \frac{1}{2}\)

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\({x^2}{y^3} + xy = {1^2}.{\left( {\frac{1}{2}} \right)^3} + 1\left( {\frac{1}{2}} \right) = 1.\frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{{1 + 4}}{8} = \frac{5}{8}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 29 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 9 trang 29 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Tính giá trị biểu thức \(D = {x^2}\left( {x + y} \right) - {y^2}\left( {x + y} \right) + {x^2} - {y^2} + 2\left( {x + y} \right) + 3\) biết rằng x + y + 1 = 0

  • A. D =0
  • B. D = 3
  • C. D = 2
  • D. D = 1
 • Thùy Trang
  Bài 2.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 20)

  Giá trị của biểu thức \(x^5-y^5\) tại \(x=-1;y=-1\) là :

  (A) -1                (B) 0                 (C) 1                     (D) 2

  Hãy chọn phương án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy
  Bài 2.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 20)

  Tính giá trị của biểu thức :

                                    \(2x^4-5y\) taih \(x=-2;y=4\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien
  Bài 12 (Sách bài tập - tập 2 - trang 20)

  Có một vòi chảy vào một bể chứa nước, mỗi phút được x lít nước. Cùng lúc đó một vòi khác chảy từ bể ra. Mỗi phút lượng nước chảy ra bằng \(\dfrac{1}{3}\) lượng nước chảy vào.

  a) Hãy biểu thị số nước có thêm trong bể sau khi đồng thời mở cả hai vòi trên trong a phút

  b) Tính số nước có thêm trong bể trên biết x = 302; a = 50

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao
  Bài 11 (Sách bài tập - tập 2 - trang 20)

  Điền vào bảng sau :

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Bài 10 (Sách bài tập - tập 2 - trang 20)

  Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài x (m), chiều rộng y (m) (x, y > 4). Người ta mở một lối đi xung quanh vườn (thuộc đất của vườn) rộng 2m

  a) Hỏi chiều dài, chiều rộng của khu đất còn lại để trồng trọt là bao nhiêu (m) ?

  b) Tính diện tích khu đất trống trọt biết x = 15 m, y = 12 m ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn
  Bài 9 (Sách bài tập - tập 2 - trang 20)

  Tính giá trị của các biểu thức sau :

  a) \(x^2-5\) tại \(x=-1\)

  b) \(x^2-3x-5\) tại \(x=1;x=-1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh
  Bài 8 (Sách bài tập - tập 2 - trang 20)

  Tính giá trị của các biểu thức sau :

  a) \(x^2-5x\)  tại \(x=1;x=-1;x=\dfrac{1}{2}\)

  b) \(3x^2-xy\) tại \(x=-3;y=-5\)

  c) \(5-xy^3\) tại \(x=1;y=-3\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền
  Bài 7 (Sách bài tập - tập 2 - trang 19)

  Tính giá trị của biểu thức sau :

  a) \(3x-5y+1\) tại \(x=\dfrac{1}{3};y=-\dfrac{1}{5}\)

  b) \(3x^2-2x-5\) tại \(x=1;x=-1;x=\dfrac{5}{3}\)

  c) \(x-2y^2+z^3\) tại \(x=4;y=-1;z=-1\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang
  Bài 6 (Sách bài tập - tập 2 - trang 19)

  Cho biểu thức \(5x^2+3x-1\)

  Tính giá trị của biểu thức tại :

  a) \(x=0\)                              b) \(x=-1\)                          c) \(x=\dfrac{1}{3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Cho đa thức Q (x) =x2 - 2x +3

  Tính Q (-1); Q(3); Q(1)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  giúp em nhanh với mấy anh chị ơi

  a) So sánh: \(\sqrt {17} + \sqrt {26} + 1 \) và \(\sqrt {99}\)

  b) Chứng minh: \(\frac{1}{{\sqrt 1 }} + \frac{1}{{\sqrt 2 }} + \frac{1}{{\sqrt 3 }} + .... + \frac{1}{{\sqrt {99} }} + \frac{1}{{\sqrt {100} }}\, > 10\)

  c) Cho \(S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + ... + \frac{1}{{2013}} - \frac{1}{{2014}} + \frac{1}{{2015}} \) và \(P = \frac{1}{{1008}} + \frac{1}{{1009}} + \frac{1}{{1010}} + ... + \frac{1}{{2014}} + \frac{1}{{2015}}\). Tính \({\left( {S - P} \right)^{2016}}.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  giải dùm e bài này vs

  Cho \(A = \frac{{{x^3} - {x^2} + 03y}}{{{x^2} - y}}\) biết \(\left| x \right| = \frac{1}{2}\); y là số nguyên âm lớn nhất.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thủy tiên

  giải hộ e vs ạk

  Tính:

  a) Cho biểu thức: P = x - 4xy + y. Tính giá trị của P với |x| = 1,5; y = -0,75

  b) Rút gọn biểu thức: \({\rm{A}} = \frac{{{2^{12}}{{.3}^5} - {4^6}.81}}{{{{\left( {{2^2}.3} \right)}^6} + {8^4}{{.3}^5}}}\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • hồng trang

  húhú. kết quả ra bao nhiêu các bạn ơi???

  Tính nhanh giá trị biểu thức: \(2017({2018^9} + {2018^8} + .... + {2018^2} + 2019) + 1.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn