Đại Số 7 Chương 4: Biểu Thức Đại Số

 • Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số

  Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
  Ở chương này, chúng ta sẽ được làm quen với một khái niệm mới, đó là Biểu thức đại số.

  10 trắc nghiệm 15 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

  Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số
  Ta đã biết biểu thức đại số là gì. Vậy thì với mỗi giá trị của biến, biểu thức đó có giá trị như thế nào? Cách tính ra sao? Cùng nhau học bài Giá trị của một biểu thức đại số

  10 trắc nghiệm 280 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Đơn thức

  Bài 3: Đơn thức
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em một khái niệm mới là Đơn thức cùng một số dạng bài tập liên quan.

  5 trắc nghiệm 123 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Đơn thức đồng dạng - Luyện tập

  Bài 4: Đơn thức đồng dạng - Luyện tập
  Ở bài trước các em đã được tìm hiểu về khái niệm Đơn thức, bài học này sẽ giới thiệu đến các em cách phân loại Đơn thức thông qua khái niệm Đơn thức đồng dạng và phép toán cộng, trừ các đơn thức này.

  5 trắc nghiệm 24 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Đa thức

  Bài 5: Đa thức
  Ở những nhưng bài trước ta đã được tìm hiểu về Đơn thức và các dạng toán liên qua. Ở bài học này, ta sẽ được tìm hiểu về Đa thức là tổng của những đơn thức.

  9 trắc nghiệm 190 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Cộng, trừ đa thức - Luyện tập

  Bài 6: Cộng, trừ đa thức - Luyện tập
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em phương pháp thực hiện các phép cộng và trừ các Đa thức. Cùng với những bài tập minh họa có hướng dẫn giải, sẽ giúp các em dễ dàng làm quen với dạng toán này.

  15 trắc nghiệm 102 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Đa thức một biến

  Bài 7: Đa thức một biến
  Nội dung bài học sẽ giúp các em tìm hiểu các vấn đề liên quan đến khái niệm Đa thức một biến. Bên cạnh đó là hệ thống bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng làm chủ nội dung này.

  10 trắc nghiệm 177 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến - Luyện tập

  Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến - Luyện tập
  Ở bài trước các em đã được tìm hiểu về khái niệm Đa thức một biến, trong bài học này các em sẽ được học về cách thực hiện các phép toán cộng, trừ trên các đa thức này. Bên cạnh đó là hệ thống bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng nắm vững được phương pháp giải bài tập ở dạng toán này.

  15 trắc nghiệm 103 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến

  Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
  Nội dung bài học sẽ giới thiệu đến các em khái niệm Nghiệm của đa thức một biến và các dạng toán liên quan, đi kèm là các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các dễ dàng nắm đươc nội dung phần này.

  8 trắc nghiệm 675 hỏi đáp

  Xem chi tiết