YOMEDIA
NONE

Toán 7 Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số


Ta đã biết biểu thức đại số là gì. Vậy thì với mỗi giá trị của biến, biểu thức đó có giá trị như thế nào? Cách tính ra sao? Cùng nhau học bài Giá trị của một biểu thức đại số

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Giá trị của một biểu thức đại số

Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính.

Chẳng hạn: 

  • Giá trị biểu thức của \(x^2+1\) tại \(x=3\) là \(3^2+1=10\).
  • Giá trị biểu thức của \(\frac{2x+1}{5}\) tại \(x=2\) là \(\frac{2.2+1}{5}=1\).

1.2. Áp dụng

Ví dụ:

Tính giá trị biểu thức \(x^3-2x\) tại \(x=1;x=2\).

Hướng dẫn giải:

Giá trị của biểu thức \(x^3-2x\) tại \(x=1\) là \(1^3-2.1=-1\).

Giá trị của biểu thức \(x^3-2x\) tại \(x=2\) là \(2^3-2.2=4\).

Bài tập minh họa

Bài 1: 

Tính giá trị của biểu thức \(x^3-2x+1\) tại \(x=1;x=-2;x=\frac{1}{2}\).

Hướng dẫn giải:

Giá trị của biểu thức \(x^3-2x+1\) tại \(x=1\) là \(1^3-2.1+1=0\).

Giá trị của biểu thức \(x^3-2x+1\) tại \(x=-2\) là \((-2)^3-2.(-2)+1=-3\).

Giá trị của biểu thức \(x^3-2x+1\) tại \(x=\frac{1}{2}\) là \((\frac{1}{2})^3-2.\frac{1}{2}+1=\frac{1}{8}\).

 

Bài 2:

Tính giá trị biểu thức \(3(x^2+y)\) tại \(x=1;y=-2\)

Hướng dẫn giải:

Giá trị của biểu thức \(3(x^2+y)\) tại \(x=1;y=-2\) là: \(3(1^2+(-2))=-3\).

Nhận xét: Như vậy, muốn tính giá trị biểu thức đại số, chúng ta cần thay các giá trị cho trước vào biểu thức đại số, sau đó ta được một biểu thức số, việc còn lại là thực hiện phép tính như đã học (các quy tắc, thứ tự tính toán,...)

 

Bài 3:

Tính giá trị của biểu thức \(x^5y^2+2y^2\) tại \(x=1; y=2\).

Hướng dẫn giải:

Giá trị của biểu thức \(x^5y^2+2y^2\) tại \(x=1; y=2\) là \(1^5.2^2+2.2^2=12\).

 

Bài 4:

Tính giá trị của biểu thức \(\frac{x+y^2}{5}+xy\) tại \(x=1;y=3\).

Hướng dẫn giải:

Giá trị của biểu thức \(\frac{x+y^2}{5}+xy\) tại \(x=1;y=3\) là \(\frac{1+3^2}{5}+1.3=5\).

3. Luyện tập Bài 2 Chương 4 Đại số 7 

Qua bài giảng Giá trị của một biểu thức đại số này, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như : 

  • Tính giá trị của một biểu thức đại số
  • Vận dụng kiến thức làm được một số bài to

3.1 Trắc nghiệm về Giá trị của một biểu thức đại số

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé! 

3.2. Bài tập SGK về Giá trị của một biểu thức đại số

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Toán 7 Bài 2 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 6 trang 28 SGK Toán 7 Tập 2

Bài tập 7 trang 29 SGK Toán 7 Tập 2

Bài tập 8 trang 29 SGK Toán 7 Tập 2

Bài tập 9 trang 29 SGK Toán 7 Tập 2

Bài tập 6 trang 19 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 7 trang 19 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 8 trang 20 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 9 trang 20 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 10 trang 20 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 11 trang 20 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 12 trang 20 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 2.1 trang 20 SBT Toán 7 Tập 2

Bài tập 2.2 trang 20 SBT Toán 7 Tập 2

4. Hỏi đáp Bài 2 Chương 4 Đại số 7

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Toán Học 7 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF