ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm số tự nhiên có 3 chữ số abc biết abc=n^2-1 và cba=(n-2)^2

Tìm số tự nhiên có 3 chữ số abc sao cho \(abc=n^2-1\)\(cba=\left(n-2\right)^2\) với n là số tự nhiên lớn hơn 2

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(abc=\left(n^2-1\right)-\left(n-2\right)^2\)

  \(\left(100a+10b+c\right)-\left(100c+10b+a\right)=\left(n^2-1\right)-\left(n^2-4n+4\right)\)

  \(99a-99c=4n-5\)

  \(99\left(a-c\right)=4n-5\)

  Ta có : 99(a-c) chia hết cho 99 nên (4n-5) chia hết cho 99 (1)

  * Mặt khác thì : \(abc=n^2-1\)

  \(=>n^2=abc+1\)

  => 101 lớn hơn hoặc bằng \(n^2\) bé hơn 1000

  => 100 < 101 < \(n^2\) <1000<1024

  => \(10^2< n^2< 32^2\)

  => 10 < n < 32

  => 40 < 4n < 128

  => 35 < 4n-5< 123 (2)

  Từ (1)(2) => 4n - 5 = 99

  => 4n = 104

  => n = 26

  Vậy \(abc=n^2-1=26^2-1=675\)

    bởi Ngọc Quỳnh 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1