ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm số dư của L khi chia cho 9 biết L tạo thành khi viết các stn từ 1 đến 139

Người ta viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 139 thành một số L. Số dư của L khi chia cho 9 là:

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi số chữ số của số n là S﴾n﴿ Mình không biết viết đồng dư nên mình sẽ kí hiệu bằng = nha  

  Ta có : S﴾1﴿=1﴾mod 9﴿ S﴾2﴿=2﴾mod 9 ﴿

  ...

  S﴾139﴿=139﴾mod 9 ﴿

  =>S﴾L﴿=1+2+3+...+139 ﴾mod 9 ﴿

  =>S﴾L﴿=9730=1﴾mod 9 ﴿

  Vậy L chia 9 dư 1.

    bởi Nguyễn Minh Nhật 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1