YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 15.6 trang 19 SBT Hóa học 9

Bài tập 15.6 trang 19 SBT Hóa học 9

Cho các cặp chất sau :

a) Zn + HCl  

b) Cu + ZnSO

c) Fe + CuSO4

d) Zn + Pb(NO3)2

e) Cu + HCl 

g) Ag + HCl

h) Ag + CuSO4

Những cặp nào xảy ra phản ứng ? Viết các phương trình hoá học.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.6

Những cặp xảy ra phản ứng

a) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H

c) Fe + CuSO4 → FeSO+ Cu 

d) Zn + Pb(NO3)2 → Zn(NO3)+ Pb

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.6 trang 19 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF