Tính m kim loại thu được biết khử 47,2g CuO, Fe2O3 bằng H2 dư thu được 14,4g H2O?

bởi Phạm Khánh Linh 22/04/2019

Câu 1: Khử hoàn toàn 47,2g hỗ hợp CuO, Fe2O3, Fe3O4 bằng khí H2 dư tạo ra 14,4 gam nước. Hãy tính khối lượng hỗn hợp kim loại thu được

Câu trả lời (1)

 • pt:CuO+H2--->Cu+H2O(1)

  Fe2O3+3H2--->2Fe+3H2O(2)

  Fe3O4+4H2--->3Fe+4H2O(3)

  nH2O=14,4/18=0,8(mol)

  Theo pt (1),(2)và (3) : \(\Sigma nH2O=\Sigma nH2\)=0,8(mol)

  =>mH2=0,8.2=1,6(g)

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

  m(kl)=mhh+mH2-mH2O=34,4(g)

  bởi trần trung hiếu 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan